Hữu Thiên chuyên phân phối thiết bị truyền thanh thông minh IP 4G cho phường xã. Thiết bị phát sóng xa, chất lượng cao. Hệ thống phát thanh thông minh không dây là không thể thiếu đối với tuyên truyền của các tỉnh thành.

No products were found matching your selection.