Showing all 12 results

Hữu Thiên Audio phân phối Hệ thống thông báo khẩn FV-200 thương hiệu TOA. Hệ thống FV-200 phù hợp cho các dự án vừa và lớn, như lắp cho tòa nhà khách sạn, tòa nhà chung cư, âm thanh cho nhà xưởng rộng nhiều khu vực, âm thanh cho tòa nhà trung tâm thương mại.


Hữu Thiên Audio phân phối Hệ thống thông báo khẩn FV-200 thương hiệu TOA. Hệ thống FV-200 phù hợp cho các dự án vừa và lớn, như lắp cho tòa nhà khách sạn, tòa nhà chung cư, âm thanh cho nhà xưởng rộng nhiều khu vực, âm thanh cho tòa nhà trung tâm thương mại.