Hữu Thiên chuyên phân phối thiết bị truyền thanh không dây FM cho phường xã. Thiết bị phát sóng xa, chất lượng cao. Hệ thống phát thanh FM không dây là không thể thiếu đối với tuyên truyền của các tỉnh thành.

No products were found matching your selection.