Đế Gắn Tường Cho Micro Chọn Vùng Từ Xa: WB-RM200

WB-RM200 dùng để gắn RM-200M, RM-200SA RM-210 lên bề mặt tường.

Khuyến mãi hot nhất:

  • Tư vấn khảo sát miễn phí
  • Hỗ trợ thiết kế hệ thống
  • Demo thiết bị theo yêu cầu