Bộ cấp nguồn: FV-200PS

Bộ cấp nguồn 24V DC cho các thiết bị sử dụng nguồn 24V DC trong hệ thống FV-200.

Khuyến mãi hot nhất:

  • Tư vấn khảo sát miễn phí
  • Hỗ trợ thiết kế hệ thống
  • Demo thiết bị theo yêu cầu